top of page

POLITIKA ZASEBNOSTI

V podjetju EIKO, zobozdravstvene storitve, d.o.o.. spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo vse pridobljene osebne podatke skrbno varovali.

 

Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na našo spletno stran, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

 

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

1. Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je EIKO d.o.o., Medvedova cesta 17, 1000 Ljubljana.

 

2. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Na spletni strani www.eiko.si je mogoče preko spletnega obrazca stopiti v stik z nami z namenom povpraševanja, naročanja na pregled ali posredovanja morebitnih vprašanj na elektronski naslov naše družbe. Prav tako je mogoče stopiti v stik z nami direktno preko elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo objavljenih telefonskih številk. 

 

Ko v našem spletnem obrazcu izpolnite zahtevo za povpraševanje, pripombe ali vprašanja  je potrebno  obvezno  izpolniti polja: “Ime”, “Priimek”, “E-mail” in “Rojstni datum”. Izpolnite lahko tudi polji “Katera storitev vas zanima?” in “Dodatno sporočilo?” 

 

Na splošno naše podjetje hrani podatke za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega  namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne določbe o zastaranju oz. do vašega preklica privolitve v obdelavo vaših podatkov. Kljub temu si bomo prizadevali, da vaše podatke takoj po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, ali po preteku zastaralnega roka nemudoma nepovratno in trajno izbrišemo.

 

Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete (ime, priimek, elektronska pošta, rojstni datum), bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

 

3. Obisk in uporaba spletne strani

Z uporabo piškotkov se strinjate, da se jih uporabi za namene analize poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oz. si jih ogledal. Ob vsakem obisku spletnih strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiska spletnih strani. 

 

4. Obdelava osebnih podatkov 

Obdelujemo podatke, ki nam jih posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo po elektronski pošti za namen povpraševanja, naročanja na pregled ali posredovanja morebitnih vprašanj . Te podatke bomo obdelovali zgolj za potrebe medsebojne komunikacije, priprave ponudbe ipd. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

 

5. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani. Brez vaše privolitve jih ne bomo posredovali tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo javno razkrili, razen v primerih izrecnega soglasja ali pogodbe. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo.

 

6. Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate pravico do preklica privolitve, pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka netočnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do pozabe oz. izbrisa vseh podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ter pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih  podatkov lahko zahtevate v pisni obliki s pomočjo elektronske ali navadne pošte. V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite informacijskemu pooblaščencu.

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z navedenimi osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

7. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

V Ljubljani, 21. julija 2022

bottom of page